Privacybeleid

Privacy Statement
Bij Roofmotors.co.uk respecteren wij uw privacy en zijn toegewijd aan het onderhoud ervan. Onze privacy policy statement wordt hieronder gegeven. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij u op de hoogte door bijwerking van deze verklaring op de website.

We voldoen aan de normen, procedures en voorschriften van de Data Protection Act 1998 die ervoor moeten zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons veilig worden bewaard en eerlijk en rechtmatig worden verwerkt.

Welke informatie verzamelen we en hoe zullen we het gebruiken?

We verzamelen informatie over u om ons in staat om uw bestelling uit te voeren en anderzijds om u te voorzien van de best mogelijke service.

De aard van de informatie die wij verzamelen over u bevat:

Je naam
Jouw adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Credit / debit card gegevens
We zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De informatie die wij zullen accuraat en up-to-date zijn. U kunt de informatie die wij via e-mail te controleren. Mocht u onjuistheden vinden zullen we verwijderen of corrigeren onmiddellijk.

De persoonlijke informatie die wij zullen stevig worden gehouden in overeenstemming met onze interne veiligheidsbeleid en de wet.

We kunnen u sturen van tijd tot tijd (per e-mail of post) informatie over producten en diensten en de details van promoties en speciale aanbiedingen van Roofmotors.co.uk. Zullen wij geen contact met u op deze manier tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven.
.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en goodwill in of met betrekking tot de inhoud van de website en catalogus behoren tot onszelf.

Roofmotors.co.uk, handelsmerken, naam en logo's de handel behoren tot RoofMotors Alle andere handelsmerken, servicemerken en bedrijfsnamen of logo's die op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaar (s).

De site en de inhoud met inbegrip van ontwerp, foto bestanden, tekst, artikelen, de selectie en rangschikking daarvan zijn het eigendom en copyright van RoofMotors. Alle rechten voorbehouden.

Je mag niet geheel of gedeeltelijk van de inhoud van de website te reproduceren in welke vorm dan ook, tenzij het voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk gebruik van de site of de inhoud ervan, met inbegrip van het kopiëren of op te slaan of ze geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik is verboden zonder toestemming van Roofmotors.co.uk. U vindt onze rechten schendt als u kopiëren of een deel van de website te reproduceren, behalve voor zover:

(a) een tijdelijke kopie van een deel van de website wordt automatisch gemaakt of bewaard door uw browser als u surfen op de website; of
(b) u uitprinten elke pagina van de website als een record van goederen of diensten die u hebt gekocht van de website.
Ontkenning
We werken hard om ervoor te zorgen dat de informatie op de website of in de catalogus nauwkeurig en behulpzaam te allen tijde is Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en / of omissies in onze website of catalogus en behoudt zich het recht op informatie, de prijzen te wijzigen , specificaties en beschrijvingen van de genoemde goederen, producten en diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de website goed functioneren ten alle tijden, maar we geven geen garanties over de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website, en (tenzij anders vermeld in deze disclaimer ingesteld) We zullen niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, kosten of uitgaven die u als gevolg van een gebrek aan beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website of een defect, fout of vertraging in het verzenden of ontvangen van een kennisgeving of mededelingen of instructies via de post of een elektronisch medium).

De producten op Roofmotors.co.uk verkocht zijn uitsluitend bedoeld gebruik van het voertuig. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van inkomsten of winst, verlies van schade aan eigendommen en / of verlies van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de site of voor enige producten of gekocht van Roofmotors.co.uk diensten.

Algemeen
Niets in deze voorwaarden werkt om zo uit te sluiten, beperken of onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken.

Waar je om als consument, niets in de bovenstaande uitsluitingen van invloed op uw wettelijke rechten.

Wij maken geen garantie dat deze site of de inhoud geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in een locaties buiten het Verenigd Koninkrijk. Degenen die ervoor kiezen om toegang tot deze site vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht en is overeengekomen dat het Engels rechtbanken exclusief bevoegd is in het geval van een geschil. Als een van de woorden is onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze voorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en ons uiteengezet ten aanzien van de verkoop, aankoop en het gebruik van de goederen en de website. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot het onderwerp hiervan. Ze kunnen alleen worden gewijzigd wanneer afzonderlijk schriftelijk tussen u en ons zijn overeengekomen.

 

Graham Blundell